Boek


Door het oog van de naald 'Door het oog van de naald, Excelleren in de volkshuisvesting' Door het oog van de naald. De titel van het boek, dat Carry Bomhof,
Jan Tilburg en Hanneke de Zwart hebben geschreven, over excelleren in de volkshuisvesting is onlangs verschenen.
In het boek een bundeling van visies, standpunten en ideeën over de volks-huisvesting. Hoe heeft de sector zich kunnen ontwikkelen tot waar ze nu staat, wat zijn nieuwe wegen en welke ideeën worden nu al in de praktijk toegepast? 36 Betrokkenen in de sector, variërend van huurder tot bestuurder, van adviseur tot wetenschapper, geven hún beeld van de huidige volkshuisvesting.


Ballast afwerpen

De titel is ontleend aan één van de geïnterviewden.
Ilta van der Mast van Twynstra Gudde, maakte ons attent op de betekenis van deze uitspraak. In de middeleeuwen, toen steden nog in de avond met een stadspoort werden afgesloten tegen rovers en ander gespuis, was er voor late reizigers nog een mogelijkheid om de bescherming van de stad te vinden.
Daarvoor moesten deze reizigers alle overbodige ballast afwerpen en door een nauwe kronkelige poort, de naald geheten, naar binnen lopen. In onze optiek is het nodig dat corporaties zich bezinnen op de essentie van hun werk. Overtollige ballast aan taken en werkzaamheden afwerpen. Dat gebeurt ook al, zo blijkt uit de verschillende interviews. De huidige discussie over de regiecorporatie, de vele reorganisaties die door corporaties zijn ingezet, maken dat ook duidelijk. Corporaties gaan een nieuwe toekomst tegemoet en dat hoeft niet per se minder of slechter te zijn. Anders is het wel. In die zin gaan corporaties op dit moment door het oog van de naald.

Nieuwsgierig?

Voor mensen, die geïnteresseerd zijn in een meervoudig perspectief op de huidige staat van de volkshuisvesting, biedt het boek een boeiende inkijk. De interviews op mijn website zijn een kleine greep uit de interviews van het boek.

Het boek is uitgegeven via mijnmanagementboek en is te bestellen als e-book (€ 16,50) en als paperback ( € 26,44) op de website: www.hetdialoogatelier.nl of via www.mijnmanagementboek.nl.

"Door het oog van de naald promo" 

ADRES

Geertgen tot Sint Janslaan 3

3723 CJ Bilthoven

Nederland

 

CONTACT

tel: 06-203 94 236

dezwart@corporaad.nl

www.corporaad.nl

 

BANK/KVK

ING 2941927

kvk: 30221391

als achtergrond voor deze site zijn fragmenten gebruikt van het schilderij "Vierkanten" van Hanneke de Zwart, 2006